Narkomania w Warszawie, gdzie się leczyć

Problem narkomanii, placówki leczenia w Warszawie

Oddział Detoksykacyjny IPiN

IPiNPlacówka posiada kontrakt z NFZ.

W oddziale leczeni są pacjenci uzależnieni od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol, nikotyna i kofeina. Oznacza to, że głównie przeprowadzane są detoksykacje osób uzależnionych od opiatów, tzn. Heroiny. Oddział dysponuje dobrym zapleczem diagnostycznym, w trakcie detoksykacji leczone są ostre powikłania uzależnień oraz diagnozuje się i leczy przewlekłe szkody zdrowotne wywołane zależnością.

Leczenie polega na farmakologicznym usuwaniu lub łagodzeniu objawów abstynencyjnych, pobyt w oddziale trwa z reguły 2-3 tygodnie. W tym celu pacjentom podaje się głównie Metadon, Klonidynę i leczenie objawowe. Dodatkowym atutem placówki jest to, że prowadzi ona również leczenie substytucyjne, czyli Program Metadonowy, przeznaczony dla pacjentów, którzy nie są w stanie utrzymać abstynencji, mimo wielokrotnych prób leczenia.

Warunki socjalne: brak danych

Warunki przyjęcia:

  1. warunkiem przyjęcia jest posiadanie skierowania, optymalnie z Poradni Leczenia Uzależnień, w której pacjent systematycznie się leczy
  2. wskazana jest wcześniejsza rezerwacja miejsca w Ośrodku, aby po detoksykacji bezpośrednio podjąć psychoterapię i rehabilitację
  3. pacjenci przyjmowani są do oddziału z uwzględnieniem kolejności i ich stanu zdrowia

Dane kontaktowe:

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Oddział detoksykacyjny „Detox”

Adres: ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, POLSKA

Centrala-Informacja (całodobowo) tel. (48 22) 45 82 800

NIP 5250009387,       REGON 000288509

Recepcja (całodobowo) tel. (22) 45 82 800, 45 82 500

Izba Przyjęć tel. (22) 8422688, (22) 4582648

strona internetowa instytutu:  http://www.ipin.edu.pl

e-mail: ipin@ipin.edu.pl

 

Dodaj komentarz