Narkomania w Warszawie, gdzie się leczyć

Problem narkomanii, placówki leczenia w Warszawie

Oddział detoksykacyjny „Detoks” Klinika Medox

Klinika prywatna, bez kontraktu z NFZ

Oddział detoksykacji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w Klinice Medox istnieje od początku istnienia szpitala tj. od lipca 2008 roku. Rocznie leczonych jest w nim kilkudziesięciu pacjentów. Placówka oferuje stały nadzór psychiatry, internisty, codziennie odbywają się konsultacje specjalisty psychoterapii uzależnień lub psychologa. Pacjenci biorą również udział w zajęciach terapeutycznych jeżeli stan ogólny i psychiczny  na to pozwala.

W oddziale każdy pacjent poddany jest starannej diagnozie ogólnego stanu zdrowia oraz diagnozie psychiatrycznej i psychologicznej. Wykonywane są wszelkie potrzebne badania dodatkowe, analizy krwi, wirusologiczne (HIV, HCV), konieczne badania obrazowe (USG, Rtg, CT, MRI). Każdy chory otrzymuje jasne wskazówki dotyczące kontynuacji leczenia, otrzymuje skierowanie do konkretnej placówki leczenia odwykowego.

W oddziale leczone są osoby uzależnione od:

  • opiatów (Heroiny, Morfiny, Tramadolu, Kodeiny i innych opioidów), stosowane są ogólnie uznane metody leczenia. Większość pacjentów otrzymuje Buprenorfinę (Subuxone, Bunondol, Transtec). W uzasadnionych przypadkach podawany jest Metadon, jednak metoda ta wymaga znacznego wydłużenia okresu detoksykacji. Pacjentom wybierającym dalszą terapię Naltrexonem ( Nalorex, „blokery”), po kwalifikacji, pierwsze dawki podawane są w oddziale. Skuteczna detoksykacja trwa często już siedem dni.
  • leków uspokajających i nasennych, głównie benzodiazepin, podstawową metodą leczenia jest podstawienie przyjmowanych leków Diazepamem i stopniowa redukcja dawek. Pozostałe leczenie ( przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, leczenie zaburzeń snu) jest objawowe lub zależy od diagnozy. Leczenie trwa minimum 5 tygodni.
  • kokainy, amfetaminy, dopalaczy, THC pobyt „na detoksie” jest niezbędny tylko w pojedynczych przypadkach. Leczenie jest z reguły objawowe. Okres leczenia od kilku dni do kilku tygodni np. w przypadku występowania objawów psychotycznych.

Warunki socjalne: pokoje 1 i 2 osobowe z łazienkami, TV, WiFi. Do dyspozycji pacjentów bezpłatny parking, mini sala gimnastyczna, siłownia, stół do tenisa, dart, sauna, solarium.

Warunki przyjęcia:

  1. o przyjęciu do oddziału decyduje lekarz dyżurny
  2. wniesienie opłaty

Dane kontaktowe:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  MEDOX

strona internetowa: detoks

Adres:
05-180 Pomiechówek
Nowy Modlin 43
List: info@medox.org.pl
Telefon: 22/ 785 58 62
Faks: 22/ 785 58 62
Telefon komórkowy: 781 66 50 50
Informacje: NIP: 5311638701, REGON: 141420649

 

, , , , , ,

Dodaj komentarz