Narkomania w Warszawie, gdzie się leczyć

Problem narkomanii, placówki leczenia w Warszawie

Leczenie uzależnienia od Tramalu

uzależnienie od tramaluLeczenie uzależnienia od Tramalu przebiega podobnie do terapii uzależnienia od innych opioidowych leków przeciwbólowych. Popularny „trampek” to środek farmakologiczny o działaniu ośrodkowym, podobnie jak inne opiaty ma działanie przeciwbólowe, w małych dawkach może stymulować, w dużych działa depresyjnie na mózg czyli ośrodkowy układ nerwowy. W trakcie przewlekłego przyjmowania tolerancja na lek wzrasta, zmuszając do przyjmowania coraz większych dawek. sam lek, przedawkowany, może spowodować zejście śmiertelne poprzez działanie depresyjne na ośrodek oddechowy. Dodatkowo jako działanie niepożądane obserwuje się często napady drgawkowe – padaczkę. Z tego powodu osoby z dużą tolerancją często przyjmują Tramadol razem z lekami przeciwpadaczkowymi np. benzodiazepinami. Może to powodować uzależnienie mieszane, a na pewno sprawia, ze uzależnienie jest silniejsze i trudniejsze do leczenia.

Osoby uzależnione od tramalu dzielimy najczęściej na dwie grupy:

  1. uzależnione jatrogennie, przyjmujące lek zalecony przez lekarza z powodu przewlekłego bólu. Często wieloletnie przyjmowanie ogranicza się jednak do dawek zbliżonych do terapeutycznych, choć nie jest to reguła.
  2. osoby, które sięgały po lek z powodu jego euforycznego działania. To najczęściej młodzież, dla której zdobycie tego środka było łatwiejsze niż innych substancji psychoaktywnych. Tu obserwujemy niekiedy przyjmowanie olbrzymich dawek do kilkudziesięciu gramów na dobę, często razem z BZD.

Leczenie powinno być poprzedzone detoksykacją, najlepiej i najskuteczniej w warunkach szpitalnych. Specjaliści obserwują, że zabieg ten z reguły trwa dłużej niż detoksykacja osób uzależnionych od Morfiny lub Heroiny. Zalecany pobyt w oddziale detoksykacyjnym to 2-3 tygodnie.

Następnie wg wskazań pacjenci otrzymują wsparcie psychospołeczne, psychoedukację, specjalistyczne leczenie bólu dotyczy z reguły pierwszej grupy pacjentów. Leczenie odwykowe zazwyczaj jest konieczne wobec drugiej grupy.

Gdzie w Warszawie można uzyskać pomoc dla osób uzależnionych od Tramalu?

Leczenie w warunkach ambulatoryjnych można rozpocząć w Poradniach Terapii Uzależnień przy ulicy Hożej lub Dzielnej, są to placówki posiadające kontrakt z NFZ (Narodowym Funduszem Zdrowia).

Natomiast detoksykacje prowadzą:

Już w trakcie detoksykacji pacjenci powinni być objęci opieką psychologiczną i/lub specjalistów terapii uzależnień. Następnie po ukończeniu leczenia objawów abstynencyjnych należy rozważyć wskazania do dalszego leczenia w:

  • trybie ambulatoryjnym w Poradni PTU
  • w trybie stacjonarnym w OTU krótkoterminowym, terapia 5-12 tygodni
  • w trybie stacjonarnym w OTU długoterminowym, z reguły 12-18 miesięcy terapii

Niektórym pacjentom zaleca się leczenie farmakologiczne Naltrexonem.

Pacjenci uzależnieni od Tramalu rzadko wymagają terapii substytucyjnej.

Dokładne wskazania do tych form leczenia ustala lekarz prowadzący, psychiatra indywidualnie w zależności od stopnia nasilenia zależności, istnienia zaburzeń osobowości, powikłań, uwarunkowań socjalnych pacjenta.

 

 

,

Dodaj komentarz