Narkomania w Warszawie, gdzie się leczyć

Problem narkomanii, placówki leczenia w Warszawie

Program leczenia substytucyjnego NZOZ Dromader

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Dromader”  w Piasecznie, decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego w IV 2010 roku otrzymał zezwolenie na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opiatów. Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, pomimo starań placówki, nie podpisał z nią kontraktu.

Leczenie nie jest objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Terapia odbywa się w trybie ambulatoryjnym. Placówka posiada zezwolenie Państwowego Nadzoru Farmaceutycznego na stosowanie Metadonu i Buprenorphiny (Subuxone). Program terapii jest ścisłe określony wymaganiami ustawowymi, przepisy te narzucają wszystkim jednostkom jednoznaczne standardy kwalifikacji i prowadzenia leczenia. Kwalifikację pacjentów przeprowadza Kierownik Programu lub wyznaczony przez niego lekarz wykonujący zadania w programie. Pacjenci muszą spełniać minimalne warunki.

  • stwierdzone uzależnienie od opioidów
  • ukończenie 18 roku życia
  • wyrażenie pisemnej zgody na uczestnictwo w programie leczenia i zaakceptowanie jego regulaminu

Poradnia leczenia uzależnień

Kontakt:

Poradnia Leczenia uzależnień NZOZ Dromader

Program leczenia substytucyjnego  strona www: leczenie substytucyjne
ul. Świętojańska 4
05 – 500 Piaseczno
22 750 21 59
22 392 07 88

Dodaj komentarz