Narkomania w Warszawie, gdzie się leczyć

Problem narkomanii, placówki leczenia w Warszawie

Uzależnienie od Zolpidemu – leczenie w Warszawie

uzależnienie od zolpidemu

Uzależnienie od Zolpidemu. Kupujemy i używamy coraz więcej leków o działaniu: uspokajającym, przeciwlękowym, nasennym. Najczęściej sięgamy po leki z grup: benzodiazepin lub Z-drug czyli niebenzodiazepinowe leki nasenne. Okazuje się, że pomimo wysokiej selektywności działania leków nasennych z grupy Z-drug, w większych dawkach działają one podobnie do benzodiazepin, więc obie wspomniane grupy leków nazywamy BZDRA (agonistami receptorów benzodiazepinowych). Początkowo opisywany niski potencjał uzależniający Zolpidemu badany był na osobach przyjmujących dawki terapeutyczne czyli do 15 mg na dzień. W praktyce osoby przyjmujące już 2 tabletki po 10 mg narażone są na wysokie ryzyko uzależnienia. Istnieją badania, że recepty na Zolpidem stanowią obecnie ok. 20% wszystkich recept wystawionych na środki o działaniu uspokajającym i nasennym.

Dostępność: lek wydawany jest z aptek wyłącznie na receptę, w zależności od preparatu koszt jednej tabletki waha się w granicach 0,5-1.10 złotych. Zolpidem sprzedawany jest w tabletkach zawierających 10 mg substancji, pod różnymi nazwami:

 1. Apo-Zolpin
 2. Hypnogen
 3. Nasen
 4. Noxizol
 5. Onirex
 6. Polsen
 7. Sanval
 8. Stilnox
 9. Zolpic
 10. Zolpidem Genoptim
 11. ZolpiGen
 12. Zolsana

Z uwagi na swoje działanie odurzające oferowany jest również w „obrocie nielegalnym”, przez dealerów. Istnieje spora grupa osób zaopatrująca się w ten lek drogą internetową.

Szkodliwość uzależnienia od Zolpidemu: mogą i z reguły dość szybko występują wszelkie szkody zdrowotne, emocjonalne, społeczne, ekonomiczne wspólne dla wszystkich zależności od silnych środków psychoaktywnych. Z objawów charakterystycznych dla Zolpidemu możemy wymienić: lunatykowanie, zaburzenia funkcji poznawczych, pamięci, uwagi, podwyższone ryzyko udaru mózgu, częste urazy, wypadki, wzrost ryzyka padaczki, zachorowania na jaskrę, Ostre zapalenie trzustki, wysokie prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór, schorzenia neurologiczne np Chorobę Parkinsona i inne.

Zwiększone prawdopodobieństwo uzależnienia od Zolpidemu obserwuje się u osób: z innymi zależnościami, w szczególności od alkoholu, opiatów, benzodiazepin. U osób ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi, depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, u osób z organicznym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Szczególnie narażone na uzależnienie od Zolpidemu są osoby z zaburzeniami snu. Kobiety są bardziej narażone na ryzyko uzależnienia od tego leku ponieważ obserwuje się u nich inną farmakokinetykę leku, wyższe stężenia w surowicy po przyjęciu identycznych dawek niż u mężczyzn.

Leczenie uzależnienia od Zolpidemu: to proces, podobnie jak leczenie innych uzależnień wymaga zaangażowania pacjenta, jego stałej współpracy z lekarzem psychiatrą, często psychologiem, specjalistą terapii uzależnień. Ważne aby w procesie terapii objąć pacjenta opieką holistyczną. Pacjenci wymagają dokładnej diagnozy i leczenia zaburzeń współistniejących: depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu, osobowości i innych.

Tryb leczenia uzależnienia od Zolpidemu:

 • forma ambulatoryjna, częste wizyty w Poradni Leczenia Uzależnień lub Gabinetach prywatnych. Niektórzy klinicyści nie podejmują się takiej formy leczenia uważając ją za terapię o niskiej skuteczności. Wadą jest brak nadzoru nad przebiegiem leczenia, pacjent sam dawkuje sobie leki, co dla osoby uzależnionej jest trudne, często przyjmuje je w dawkach wyższych niż zalecane.
 • forma stacjonarna, dotyczy przeważnie detoksykacji czyli okresu wstępnego, odstawienia Zolpidemu. Pacjent pozostaje w oddziale detoksykacyjnym pod stałą opieką lekarzy i terapeutów. Obserwacja i terapia w oddziale umożliwia diagnozę o wyższej dokładności i skutkuje wyższą skutecznością leczenia.

Profesjonalne leczenie uzależnienia od Zolpidemu w Warszawie:

NFZ, czyli terapia w ramach ubezpieczenia: od lat takie leczenie oferuje Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obowiązuje wstępna kwalifikacja i planowe ustalenie terminu terapii. W oddziale detoksykacyjnym IPIN detoksykacja trwa 56 dni. Osoby uzależnione od benzodiazepin, leków nasennych leczone są razem z osobami uzależnionymi od alkoholu. Ponadto leczenie uzależnienia od Zolpidemu w Warszawie w formie ambulatoryjnej oferuje większość poradni Leczenia Uzależnień, znajdują się one we wszystkich dzielnicach Warszawy.

Prywatne leczenie uzależnienia od Zolpidemu w Warszawie: NZOZ Medox od 12 lat posiada oddział detoksykacyjny dla pacjentów uzależnionych od benzodiazepin i leków nasennych. Standardowo zalecają pobyt 35 dniowy. Oferują dobre warunki socjalne, dyskrecję, stałą opiekę doświadczonej kadry medycznej. Przez cały okres pobytu pacjent korzysta z pomocy psychologów, specjalistów terapii uzależnień, codziennie realizuje autorski program OTU, powstały na dobrych światowych praktykach leczenia zależności. Po pomyślnej detoksykacji NZOZ Medox obejmuje pacjenta opieką ambulatoryjną w ramach poradni możliwa jest dalsza terapia w Warszawie lub Nowym Modlinie pod Warszawą. Oddział detoksykacyjny dla osób uzależnionych od benzodiazepin i leków nasennych NZOZ Medox dysonuje kilkunastoma łóżkami, oferuje również leczenie osób z podwójną diagnozą. Specjalizuje się w terapii depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu.

Bardzo ważne!

Nie każdy lekarz psychiatra, psycholog czy specjalista terapii uzależnień posiada doświadczenie w terapii osób uzależnionych od leków nasennych. Przed podjęciem decyzji o leczeniu radzimy to sprawdzić. Szczególnie dotyczy to osób lub placówek prywatnych! Obecnie tak zwane „detoksy lekowe” oferują osoby bez kompetencji, lekarze pogotowia, urolodzy, anestezjolodzy czy wręcz pielęgniarki i/lub ratownicy. Znane są nam przypadki ciężkich powikłań i zgonów po nieprofesjonalnych „detoksach”.

, , , , ,

Dodaj komentarz