Narkomania w Warszawie, gdzie się leczyć

Problem narkomanii, placówki leczenia w Warszawie

OLAZA IPiN (benzodiazepiny)

IPiNPlacówka posiada kontrakt z NFZ.

OLAZA czyli oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, głównie zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów z ZZA i uzależnieniem mieszanym od alkoholu i leków uspokajających i nasennych. Ofertę oddziału przedstawiamy ponieważ to jedyny publiczny oddział w Warszawie, który prowadzi detoksykację osób uzależnionych od BZD.

Placówka posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w leczeniu osób uzależnionych od BZD. Terapia polega na podstawieniu dotychczas przyjmowanych leków, substancją długo-działającą przeważnie Diazepamem i stopniową redukcją dawek. W trakcie pobytu pacjenci mają możliwość kontaktu z psychologiem, jednocześnie prowadzona jest diagnostyka zaburzeń pierwotnych lub współistniejących (np. lękowych, depresyjnych). Placówka dysponuje rozbudowanym zapleczem diagnostycznym, oferuje stały nadzór doświadczonych psychiatrów. Detoksykacja trwa z reguły ok. 8 tygodni, w tym czasie obowiązuje całkowity zakaz opuszczanie oddziału. Pacjenci po detoksykacji są przeważnie kierowani do konkretnych placówek celem dalszego leczenia ( Poradni, Oddziałów Leczenia Nerwic).

Warunki socjalne:

Oddział dysponuje kilkoma łóżkami wyodrębnionymi z oddziału psychiatrycznego, sale pacjentów wieloosobowe.

Warunki przyjęcia:

  1. przyjęcia realizowane są tylko w trybie planowym, obowiązuje kolejność i/lub stan zdrowia pacjenta ( z reguły okres oczekiwania wynosi kilka miesięcy)
  2. obowiązuje wcześniejsza kwalifikacja przez ordynatora

Dane kontaktowe:

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Adres: ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, POLSKA

Centrala-Informacja (całodobowo) tel. (48 22) 45 82 800

NIP 5250009387,       REGON 000288509

Recepcja (całodobowo) tel. (22) 45 82 800, 45 82 500

Izba Przyjęć tel. (22) 8422688, (22) 4582648

strona internetowa Instytutu: http://www.ipin.edu.pl

e-mail: ipin@ipin.edu.pl

, , ,

Dodaj komentarz