Narkomania w Warszawie, gdzie się leczyć

Problem narkomanii, placówki leczenia w Warszawie

Oddziały detoksykacyjne

W oddziałach detoksykacyjnych w warunkach stacjonarnych, pod specjalistyczną opieką, leczy się pacjentów odstawiających środki psychoaktywne. Terapia polega na usuwaniu lub łagodzeniu objawów abstynencyjnych. Szczególne wskazania do leczenia detoksykacyjnego mają pacjenci uzależnieni od opiatów ( Heroina, Morfina, Metadon, Kodeina, Tramadol i inne opioidy) oraz uzależnieni od leków uspokajających i nasennych ( głównie BZD = Benzodiazepiny, np. Clonazepamu, Xanaxu, oraz niebenzodiazepinowych leków nasennych np. Stilnoxu). Odstawienie tych środków powoduje nasilone objawy somatyczne: bóle, wymioty, biegunki oraz psychiczne: silny niepokój, pobudzenie, lęk, depresje, zaburzenia snu, psychozy, zaburzenia świadomości, mogą występować również drgawki (padaczka). W trakcie detoksykacji powinna odbywać się również terapia motywująca pacjenta do kontynuacji leczenia odwykowego. Kadra oddziału powinna pomóc w wyborze najlepszej formy terapii i najlepiej wskazać konkretną placówkę dla danego pacjenta.

Idealnie jest gdy w takich oddziałach współpracują ze sobą lekarze specjaliści: psychiatrii, chorób wewnętrznych oraz specjaliści psychoterapii uzależnień. Placówka powinna dysponować zapleczem diagnostycznym ( możliwością wykonania badań podstawowych).

Przedstawiamy ofertę Oddziałów detoksykacyjnych z Warszawy i okolic.

  1. Oddział detoksykacyjny Klinika Medox
  2. Oddział detoksykacyjny  IPiN
  3. OLAZA IPiN (benzodiazepiny)
  4. Oddział VII detoksykacyjny Szpital Nowowiejski

Dodaj komentarz